Avem personal expert în toate domeniile necesare obținerii unei oferte competitive și câștigătoare

 • pentru faza de calificare (indiferent de tipul procedurii de achiziție publică,licitație deschisă, procedură simplificată, procedură competitivă cu negociere etc.)
 • pentru faza de întocmirea unei propuneri tehnice corecte și cuprinzătoare (cuprinzând grafice, desene și liste de cantități)
 • pentru faza de întocmire a propunerilor financiare (folosind programele informatice pentru întocmirea cotelor cerute de legislația română)
  • Realizare documentații100%
  • Evaluare eligibilitate oferte100%
  • Formulare clarificări100%
  • Suport consultare piață100%
   
  Imagine2-960

  Graficul Gantt în oferta tehnică pentru licitații publice construcții

  Graficul Gantt, în cadrul procedurilor simplificate, este reprezentarea prin care ofertantul trebuie să demonstreze că respectă termenul maxim de execuție și finalizează etapele

  Detalii
  Imagine4-960

  Ce trebuie să conțină o propunere tehnică pentru construcții?

  Propunerea tehnică pentru licitațiile publice poate conține, în funcție de cerințe:
  • Descrierea completă a lucrărilor ce vor fi executate (metodologia de execuție);
  • Planul de lucru;
  Detalii