Imagine5
TENDER PARTNERS S.R.L. integrează managementul excelent și expertiza tehnică cu nota personală a unei prietenii de lungă durată între membrii echipei noastre.

Echipa noastră abordează fiecare licitație cu o mentalitate de proprietar și s-a angajat în parteneriate de lungă durată.

SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZIȚII PUBLICE (SEAP / SICAP) nu are secrete pentru membrii noștri tineri și bine pregătiți ai companiei, concentrându-se pe rezolvarea problemelor online și la timp.

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR) - parcurgerea cu succes a tuturor etapelor de depunere on-line a documentelor specifice accesării fondurilor europene și implementării proiectelor.

ACTIVITĂȚI

 • Verificarea documentelor prezentate de clienti in vederea participarii la licitatii
 • Intocmire documentatii cerute prin fisa de date, caietul de sarcini, etc
 • Completare formulare aferente licitatiei, inclusiv DUAE - Elaborare documente de calificare (inclusiv pentru asociați/subcontractanți/terți-susținători, dacă Beneficiarul solicită)
 • Obtinerea garantiilor de participare la licitatii (daca Beneficiarul solicita)
 • Elaborarea propunerii tehnice pentru execuție (inclusiv grafice de orice tip GANTT, PERT, HISTOGRAME, CURBA S, planuri de execuție, de mediu, de calitate, SSM-SU, PTE, metodologii, etc.)
 • Suport pentru acces la specialiștii autorizați, solicitați prin documentația de atribuire, inclusiv subcontractanții necesari (daca Beneficiarul solicita)
 • Elaborarea propunerii financiare (devize, extrase, centralizatoare, grafice etc.)
 • Verificarea corectitudinii ofertelor tehnice si financiare in raport cu cerintele documentatiei de atribuire
 • Asistenta in vederea elaborarii raspunsurilor la clarificarile solicitate Beneficiarului de catre Autoritatea contractanta dupa depunerea ofertelor
 • Asistenta si reprezentare (de ex. la studiul dosarului la autoritatea contractanta sau la CNSC) in vederea elaborarii eventualelor notificari/contestatii/cereri de interventie/plangeri catre autoritatea contractanta, CNSC sau Curtea de Apel – doar la cerere si cu achitarea unui tarif separat

CLIENȚI

OPERATORI ECONOMICI DIN DOMENII DIFERITE

 • construcții civile (spitale, creșe, grădinițe și școli, săli de sport, bazine de înot, orice fel de construcții)
 • infrastructură rutieră (autostrăzi/drumuri expres/variante de ocolire municipii, drumuri, poduri, etc)
 • înființare și/sau reabilitare și/sau extindere rețele de apă și canalizare
 • proiectare și asistență tehnică
 • construcții aeroportuare și reabilitări aeroporturi
 • reabilitări căi ferate
 • întreținere și amenajare spații verzi și locuri de joacă
 • construcții/reparații și reabilitări terenuri de sport
 • salubrizare și managementul deșeurilor
 • curățenie interioară și exterioară
 • DDD, servicii SSM
 • lucrări de instalații gaze naturale,instalații electrice,instalații gaze medicale, instalații HVAC, instalații de incendiu și sanitare
 • construcții metalice
 • furnizare aggregate
 • furnizare echipamente și uniforme medicale
 • iluminat public și sisteme de panorui fotovoltaice
 • concesionări terenuri
 • etc.

AUTORITĂȚI CONTRACTANTE

 • întocmirea documentației de atribuire pentru procedura (strategie de contractare, Caiet de sarcini, Fișa de date a achiziției, draft-uri formulare, etc.)
 • elaborare criterii de calificare
 • elaborare factori de evaluare
 • întocmirea pachetului tehnic necesar publicării
 • publicarea anunţului și a documentației de atribuire în SEAP
 • asigurarea sprijinului în comunicarea cu Agenţia Naţională pentru Achiziţiile Publice în vederea publicării anunţului în SEAP, dacă este cazul
 • elaborare răspunsuri la solicitările de clarificări
 • întocmire documentație și suport derulare proceduri
 • suport evaluarea ofertelor si eventuale solicitări de clarificare
 • întocmirea tuturor rapoartelor si a proceselor verbale pentru toate etapele procedurii, conform tipului de procedura ales
 • elaborare și publicare Raportul final al procedurii
 • desemnare câştigător - elaborare comunicări şi anunţarea rezultatelor

CLIENȚI PRIVATI

Suport organizare procedura de achiziție publică pentru:

 • AFIR
 • BANCA MONDIALĂ
 • FONDURI EUROPENE