DEVIZE


Pentru persoanele sau entitățile care lucrează în domeniul licitațiilor, în special în aria lucrărilor de construcții, devizul și devizele sunt lucruri esențiale fără de care proiectul nu poate fi dus la bun sfârșit.
Devizul reprezintă lista amănunțită a cheltuielilor necesare pentru executarea unei lucrări. Mai exact, devizul este un document de evaluare anticipată a cheltuielilor materiale și a forței de muncă necesare pentru executarea unei lucrări proiectate.
În același timp, devizul este documentația economică prin care se stabilește valoarea totală estimativă a cheltuielilor necesare realizării lucrărilor de construcții.

Ce conține documentația de deviz
O documentație corectă de deviz trebuie să conțină:
  • Devize – Formularele F1, F2 și F3;
  • Listele ce cuprinde consumurile de resurse: materiale, manoperă, transport, utilaj;
  • Lista cu utilaje și echipamente, inclusiv dotări – Formular F4;
  • Fișele tehnice ale dotărilor – Formularul F5.
    In cadrul licitațiilor de lucrări, devizele conțin toate operațiunile care vor fi executate și prețuri pentru fiecare resursă ce va fi folosită în cadrul execuției lucrărilor. Este important ca în momentul întocmirii devizului, prețurile introduse să fie corect estimate, astfel și valoarea devizului va fi cea corectă.
    De asemenea, în cadrul procedurilor de achiziții publice de lucrări, devizele prezentate de ofertant în cadrul propunerii financiare trebuie să respecte întocmai listele de cantități din cadrul documentației de atribuire, orice abatere de la listele publicate în SEAP putând fi motiv de respingere a ofertei depuse.