LICITAȚII PUBLICE


Prin licitații ne referim la achizițiile publice pe care autoritățile publice (Ministere, Primării, Școli, Spitale, Companii de stat și private etc.) le organizează pentru achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii.
Aceste licitații pot fi într-o varietate de domenii, de la construcții, hardware, medicamente, până la curățenie, alimentație și birotică. Pentru a participa la aceste licitații, fie ca autoritate contractantă, fie ca ofertant, orice persoană trebuie să cunoască procedurile în vigoare și să fie la curent cu documentația necesară.
Bid-Management oferă servicii de consultanță pentru o multitudine de licitații, după cum urmează:

Licitații IT
Oferim consultanță în domeniul achizițiilor publice atât în ceea ce privește identificarea oportunităților, elaborarea ofertelor, transmiterea acestora, cât si susținere pe toată perioada evaluării ofertelor pentru a răspunde solicitărilor de clarificări transmise de către autoritățile contractante.
Pentru agenții economici care doresc să participe la licitațiile publice, oferim servicii de elaborare oferte achiziții publice: documente de calificare, propunere tehnică și propunere financiară.
Serviciile disponibile sunt:
Analiza documentației de atribuire și evaluarea capacității ofertantului de a satisface cerințele solicitate;
Solicitarea de clarificări în cazul în care sunt aspecte de lămurit sau cerințe abuzive în cadrul fișei de date;
 • Întocmire oferte licitații publice;
 • Documente de calificare;
 • Elaborare DUAE (Document Unic de Achiziție European) și completarea acestuia în SEAP;
 • Pregătirea documentelor suport și încărcarea acestora;
 • Pregătirea garanției de participare, a acordului de asociere, a angajamentului de susținere a terțului susținător, a acordului de subcontractare etc., în funcție de specificul ofertei;
 • Propunerea tehnică; având în vedere faptul că în cadrul propunerii tehnice se solicită foarte multe cerințe care necesită corelarea a numeroase informații din proiectul tehnic, aceasta reprezintă cel mai complex document din cadrul ofertei și necesită un volum de muncă foarte mare, deseori propunerea tehnică însumând mai multe sute de pagini;
 • Analiza cerințelor din cadrul fișei de date, a caietului de sarcini și a proiectului tehnic;
 • Elaborarea propunerii tehnice în conformitate cu cerințele din fișa de date;
 • Elaborare grafic Gantt corespunzător cerințelor din documentația de atribuire;
 • Propunerea financiară;
 • Analiza cerințelor din fișa de date și a listelor de cantități din proiectul tehnic;
 • Întocmirea propunerii financiare, inclusiv a devizelor aferente, în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și cu respectarea prevederilor legale în ceea ce privește nivelul contribuțiilor și taxelor care se aplică în formula de calcul a prețului ofertat;
 • Realizarea dosarului complet (calificare, tehnic și financiar) în vederea ofertării la licitațiile IT. Pentru servicii de întocmire ofertă licitații publice este important să se apeleze întotdeauna la specialist pentru a se evita greșelile care pot conduce la respingerea ofertei și pierderea licitației. De asemenea, oferim suport în vederea răspunsului la solicitările de clarificări transmise de autoritatea contractantă în perioada de evaluare și suport în cazul depunerii unei contestații la CSNC.

  Licitații construcții
  Domeniul construcțiilor este unul complex ce include numeroase aspecte care trebuie avute în vedere la fiecare proiect. Oricare ar fi dimensiunile clădirii care urmează să fie construită, este necesar să fie acordată atenție în egală măsură documentelor legislative, materialelor de construcție și etapelor elaborării proiectului.
  Un alt factor de importanță majoră pentru orice lucrare este și existența unui manager de proiect în construcții. Serviciile pentru managementul proiectelor sunt necesare și esențiale pentru a obține succesul.
  Serviciile de management de portofoliu, de program si de proiect oferite de noi sunt adaptate nevoilor specifice ale fiecărui client. Accentul nostru este pus pe gestionarea eficientă și eficace, care vizează protejarea intereselor clienților noștri si de aceea echipa noastră de manageri de proiect se mândrește cu serviciile pe care le oferă.
  Echipa noastră poate asista la realizarea unui proiect atât de la început la final, cât și în orice etapă a acestuia, utilizând instrumente si tehnici de management de proiect, pentru a aduce proiectul in graficul planificat si aprobat.
  Oferim suport necesar atât la sediul clientului, cât și online prin intermediul aplicațiilor, pentru depunerea ofertei complete și corecte în vederea obținerii unui punctaj maxim.
  Monitorizăm zilnic licitațiile de interes pentru fiecare client pe site-ul SEAP.
  Serviciile disponibile sunt:
 • Documente de calificare;
 • Ofertă tehnică;
 • Ofertă financiară;
 • Elaborare DUAE;
 • Devize.

  Licitații curățenie
  Licitațiile din domeniul curățeniei funcționează după același principiu al achizițiilor publice, în care autoritățile publice au o nevoie care este satisfăcută de către cea mai bună ofertă. Fiind vorba despre o arie atât de comună, orice autoritate, fie Minister, Școală sau Primărie va avea nevoie de o astfel de licitație.
  Oferim asistență pentru participarea la licitații, în special pentru realizarea dosarului complet în vederea ofertării în domeniul serviciilor de curățenie astfel încât fiecare client să depună o ofertă validă.

  Licitații medicamente
  În cazul în care clientul are o firmă care produce sau distribuie medicamente pe care vrea să le vândă autorităților publice din România, Bid Management poate oferi asistența necesară pentru crearea unei oferte relevante.
  Astfel, venim în ajutorul clienților cu suport pentru realizarea dosarului complet (calificare tehnic și financiar) în vederea ofertării pentru procedurile de furnizare în domeniul licitațiilor de medicamente.

  Licitații pharma
  Licitațiile din domeniul pharma înglobează o serie de produse, aparatură și servicii din domeniul farmaceutic pe care clienții noștri doresc să le pună spre vânzare către autoritățile publice.
  Bid Management oferă asistență pentru întocmirea dosarului complet atât în română, cât și în engleză (calificare, tehnic și financiar) în vederea ofertării în cadrul licitațiilor publice cu obiectul pharma.

  Licitații hardware
  Bid Management utilizează un instrument inteligent de monitorizare a licitațiilor publice din România și UE și avem astfel acces la:
 • Cea mai completă bază de date cu Licitații Publice: Achiziții SEAP, BRM Ziare, MO, Fond. Eurpene+ alte surse,
 • Atribuiri, Licitații Vânzări.
 • Alerte zilnice pe e-mail cu licitațiile noi publicate.
 • Statistici și Rapoarte detaliate privind piața achizițiilor publice.
 • Consultanță în achiziții publice. Înregistrare în SEAP, Obținere Certificat Digital SEAP.
 • Pentru clienții care activează în domeniul hardware, oferim asistență pentru întocmirea dosarului complet (calificare, tehnic și financiar) în vederea ofertării la licitațiile publice cu orice obiect de activitate.
  Pentru informații suplimentare despre tipuri de licitații, asistența oferită sau documente necesare, vă rugăm să luați legătura cu noi prin intermediul paginii Contact.

  Project Management
  Administrarea unui proiect reprezintă un concept prin care, combinând metodele de organizare, planificare și control, se realizează conformarea raţională a tuturor resurselor pentru a se implementa un anumit proiect într-un mod eficient.
  Rezultatul aplicării acestui concept reprezintă îndeplinirea obiectivelor stabilite, respectiv finalizarea cu succes a proiectului în perioada planificată, cu costurile și calitatea stabilite anterior.
  Managerului de proiect îi revine responsabilitatea de a planifica și executa orice proiect, cum ar fi modernizarea software-ului, industria de construcții, arhitectura, designul, producția și altele. Este persoana care planifică resursele, determină perioada de realizare, gestionează comunicarea în echipă, bugetul unui proiect, analizează riscurile, deleagă sarcinile.
  Principala responsabilitate a managerului de proiect este de a asigura succesul proiectului prin minimizarea riscurilor.
  Acest lucru se efectuează printr-o serie de metode, iar un bun manager de proiect trebuie să cunoască toate responsabilitățile sistematice ale managerului.
  Activitatea managerului de proiect implică definirea proiectelor, modelarea organizaţiei şi întocmirea echipei, controlul şi documentarea proiectului, precum şi gestionarea în toate etapele proiectului. Aceasta înseamnă că managerul de proiect trebuie să dețină cunoştinţe din domeniul finanţelor, managementului, precum şi capacitatea de a motiva membrii echipei de proiect.
  Cunoştinţele de bază cuprind:
 • Dezvoltarea, conducerea şi organizarea proiectelor,
 • Metode avansate de Project management,
 • Metode financiare cantitative avansate,
 • Administrarea şi utilizarea instrumentelor pentru conducerea proiectelor,
 • Administrarea finanţelor şi investiţiilor,
 • Planificarea şi administrarea resurselor umane,
 • Conducerea şi organizarea echipei,
 • Abilităţi personale de negociere, leadership, luarea deciziilor adecvate într-un mediu de afaceri.