Consultarea pietei in achizitii – Cum se poate pastra o linie clara de demarcatie intre obiectivitate si influentare a specificatiilor?


0 comments Noutati February 21, 2017

Odata cu introducerea noului pachet legislativ privind achizitiile publice, prin introducerea art. 139 din Legea 98/2016 s-a dat posibilitatea institutiilor publice de a apela la procedura de consultare a pietei pentru definirea/verificarea informatiilor care ar putea fi introduse intr-o documentatie de atribuire in situatiile in care urmeaza sa achizitioneze servicii de o complexitate deosebita. Conform art 139 alin 2 In cadrul consultarilor prevazute la alin. (1), autoritatea contractanta are dreptul de a invita experti independenti, autoritati publice sau operatori economici, inclusiv organizatii reprezentative ale acestora.

Este o modalitate transparenta care, utilizata in mod corect, poate sprijini autoritatile publice sa identifice solutiile de pe piata care le pot raspunde unor nevoi, astfel incat, atunci cand redacteaza documentatiile de atribuire, respectiv specificatiile tehnice, sa permita o competitie reala si corecta.

Acest tip de procedura este inclus si recomandat chiar de Directivele europene, art 40 din Directiva 2014/24/UE, in cadrul acestora incluzandu-se acest pas prealabil initierii procedurilor de atribuire.

Din pacate, in cursul anul 2016, in mod gresit, aceasta procedura a fost inteleasa de anumite autoritati ca o posibilitate de a initia achizitii directe, aceste anunturi de consultari stand la baza multor contracte de achizitie directa. Pe masura insa ce autoritatile contractante vor intelege scopul introducerii aceste etape preliminare, vom asista la o utilizare corecta, pentru acele proceduri de o complexitate deosebita.

Salutam o astfel de initiativa si posibilitate de a verifica piata in privinta solutiilor tehnice care ar exista in vederea acoperirii unor nevoi, dar ne intrebam in ce masura companiile din Romania vor fi active si se vor implica intr-un astfel de demers atata timp cat acelasi legiutor mentioneaza ca exista posibilitatea descalificarii ofertei acelui operator economic care a influentat specificatiile din documentatie. Cu atat mai mult cu cat, in societatea romaneasca, exista un grad foarte mare de neincredere, iar de multe ori prezumtia de nevinovatie nu exista, ci trebuie dovedita.

Totodata, ne punem si in situatia celui al carui punct de vedere, desi argumentat, nu a fost luat in calcul si ne intrebam ce se va intampla daca autoritatile abuzeaza de aceasta posibilitate legala si intra in consultare doar cu anumiti operatori economici.

Pentru a asigura transparenta, legiutorul a decis publicarea anunturilor de consultare a pietei in SEAP, intr-o zona dedicata, publicarea tuturor propunerilor si a documentatiei finale. Art 140 alin 2 din Legea 98 /2016 specifica : Masurile prevazute la alin. (1) pot include, printre altele, comunicarea catre ceilalti candidati/ofertanti a informatiilor relevante care au fost transmise in contextul participarii candidatului/ofertantului la pregatirea procedurii de atribuire sau care decurg din aceasta participare si stabilirea unor termene corespunzatoare pentru depunerea ofertelor. Decizia privind introducerea unor elemente rezultate in timpul discutiilor este, in final, a Autoritatii Contractante, reprezentantii ei fiind cei care explica si argumenteaza si isi auma in final prevederile documentatiei de atribuire. Strategia de contractare trebuie sa contina explicatii detaliate cu privire la descrierea nevoilor, modalitatea de abordare a proiectului, justificarea specificatiilor si a tuturor cerintelor, asa incat echipa autoritatii trebuie sa inteleaga foarte bine propunerile operatorilor facute in etapa de consultare, inainte de a le introduce in documentatia de atribuire.

Textul legii prevede ca, inainte de a elimina operatorii economici datorita implicarii in etapa de pregatire a licitatiei, sa se verifice daca aceasta implicare a condus la o denaturare a concurentei, motiv pentru care subliniem din nou importanta argumentarii propunerilor facute. Art 140 din Legea 98/2016 (1) In situatia in care un candidat/ofertant sau o entitate care are legaturi cu un candidat/ofertant a oferit opinii, sugestii sau recomandari autoritatii contractante in legatura cu pregatirea procedurii de atribuire, in cadrul consultarilor prevazute la art. 139 sau in orice alt mod, inclusiv ca parte a unor servicii de consultanta, ori a participat in alt mod la pregatirea procedurii de atribuire, autoritatea contractanta ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca participarea respectivului candidat/ofertant la procedura de atribuire nu este de natura a denatura concurenta.

Incurajam participarea operatorilor economici la procedurile de consultare, incurajam autoritatile sa initieze astfel de demersuri pentru a afla limitarile pietei , dar atragem atentia ca toate aceste schimburi de informatii sa fie facut transparent, justificat si argumentat pentru a nu se ajunge la incalcari ale principiilor care guverneaza achizitiile publice din Romania.

Consideram ca utilizarea unei astfel de proceduri prealabile va conduce la redactarea unor caiete de sarcini cu specificatii actualizate si conforme cu posibilitatile pietei contribuind, totodata, si la scaderea numarului de contestatii datorita conditiilor restrictive si dand posibilitatea companiilor de a competitiona pentru anumite proiecte de interes. Pentru a fi in conformitate cu prevederile legale si a elimina orice urma de indoiala, recomandam operatorilor economici participanti la procedurile de consultare sa faca propuneri fundamentate si argumentate atunci cand participa la astfel de proceduri si nu doar sa incerce introducerea unor diferentiatori fara valoare adaugata pentru autoritatea contractanta.

Oricum, tentativele de directionare, prin specificatiile tehnice, catre anumiti operatori/solutii/produse, sunt sanctionate in conformitate cu Legea remediilor, respectiv Legea 101/2016, aceasta fiind parghia prin care operatorii economici isi pot proteja dreptul de a participa la o licitatie.

Sursa: Wall Street