Spitalul Universitar De Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila (Ministerul Apărării Naționale – U.M. 02482 București)

Județul Brașov
13 iunie 2022
Speeh Hidroelectrica SA
13 iunie 2022

Elaborarea Studiilor de Prefezabilitate și Fezabilitate (cu studii de specialitate și obținere de avize și acorduri) privind obiectivul de investiții „MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SPITALULUI UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL BUCUREȘTI - AFIȘAT LA NUMĂRUL 734 ”- COD PROIECT 2017-I FAZA 1 și FAZA 2 – Asociația a 3 companii

Valoare (EURO fara TVA)- 2.760.000,00 EURO